Zasady budowania biznesplanu

image Biznesplan buduje się według określonych zasad. Pierwszą zasadą, która obowiązuje jest dobrze przemyślany pomysł i sposób jego przelania na papier. Musi być napisany językiem prostym i zrozumiałym dla każdego, kto weźmie go o ręki. Najczęściej biznesplan czyta osoba, która nie jest specjalistą w branży, a czytając i analizując go musi rozumieć to co czyta oraz musi ją to również zainteresować. Dlatego struktura i logika takiego dokumentu musi być jasna i stworzona dla konkretnego adresata. Inaczej tworzy się dokument dla Urzędu Pracy, a inaczej o potrzeb banku. Biznesplan w momencie składania musi być kompletny z wszystkimi załącznikami, jeżeli są potrzebne i wymienione w treści. Powinien być w atrakcyjnej szacie graficznej i w trakcie czytania nie może zanudzać czytelnika. Przestawia realną ocenę sytuacji, z analizą finansową oraz innymi danymi liczbowymi. Powinien być szczegółowy, ale powinien unikać niewygodnych kwestii, które mogą być przedmiotem niejasności lub mogą być konfliktowe.

Comments are closed.