Zakład Ubezpieczeń Socjalnych

Do ZUSu należy się zgłosić najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania działalności i wypełnić wnioski: ZUS ZUA – gdy opłacane będą zarówno składki ZUS jak i składki zdrowotne, ZUS ZZA – gdy opłacane będą wyłącznie składki zdrowotne.Przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do opłacania składek na ZUS w preferencyjnych wysokościach oraz po upływie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności opłacają składki od zadeklarowanej przez siebie podstawy. Przy czym wysokość składek nie może być niższa od podanych przez ZUS. Składka na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy jest podzielna. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna. Jeżeli np. zachorujesz i złożysz w ZUS zwolnienie lekarskie na okres 2 tygodni, zapłacisz pół składki a ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz całą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ZUS opłacasz w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, np. do 10 stycznia za grudzień, do 10 lutego za styczeń.

Comments are closed.