Wniosek CEIDG

image CEIDG jest to wniosek rejestracyjny – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, składa się go w Urzędzie Miasta, bądź Gminy lub internetowo przez platformę umożliwiającą zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG musi być wypisany czytelnie bez skreśleń i poprawek. Zaczynając wypełnianie wniosku musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, co chcemy zrobić rozpocząć działalność, zmienić coś w istniejącej działalności, zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą. Kolejnym etapem są dane wnioskodawcy, adres zamieszkania i zameldowania, które musimy dokładnie wypełnić. Jeżeli posiadamy NIP również go wpisujemy, jeżeli nie posiadamy musimy złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o nadanie NIPu. Przechodzimy o danych firmy i tu musimy uwzględnić pełną oraz skróconą nazwę firmy, PKD, czyli rodzaj naszej działalności, od kiedy zaczynamy naszą działalność, a także dane kontaktowe. We wniosku również musimy wpisać formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz podać konto bankowe. Wniosek należy własnoręcznie popisać.

Comments are closed.