Wady opodatkowania na zasadach ogólnych

image Czy są jakieś wady tego opodatkowania, otóż są, wadą tej metody jest konieczność prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów (KPIR), w której zapisuje się chronologicznie w odpowiednich kolumnach wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty w danym miesiącu. Po zakończeniu miesiąca lub kwartału (w zależności czy wybierzesz formę rozliczeń miesięczną czy kwartalną) należy podsumować wartość przychodów i kosztów i od tak ustalonego dochodu obliczyć podatek dochodowy (wg skali podatkowej 18% lub 32% lub podatek liniowy 19%). W ciągu roku podatkowego należy opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osiągniętych dochodów. W przypadku rozliczeń miesięcznych zaliczkę należy wpłacać do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku rozliczeń kwartalnych zaliczkę należy wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłaca jest zaliczka.Jeżeli wybierzemy formę kwartalnych rozliczeń – zapisy w KPIR muszą być prowadzone na bieżąco.

Comments are closed.