Składki ZUS

image Składkę do ZUS płacić musi każda osoba, która pracuje i osiąga dochody. Osoby, które nie pracują albo nie posiadają ubezpieczenia albo mogą zażądać aby ZUS odprowadzał za nich składki, pod warunkiem dopełnienia pewnych formalności w urzędach. Osoby nie odprowadzające podatku z tytułu zatrudnienia mogą zatem być ubezpieczone na koszt podatników, którzy regularnie podatki płacą. Cały system ubezpieczeń, państwowej opieki medycznej i podatków jest ściśle powiązany i tak naprawdę zamyka się w jednym ogromnym rozwiązaniu, nazywanym budżetem państwa. To z budżetu rozdysponowywane są środki finansowe na poszczególne aparaty administracji, do budżetu też wędrują wszystkie wpłaty przez te aparaty. Czy zatem w tak zarysowującym się systemie warto być przedsiębiorczym i ponosić ogromne koszty związane z realizacją własnych planów biznesowych, a dodatkowo ryzykować, że nasz biznes nie spełni oczekiwań rynku? Należy się nad tym poważnie zastanowić, ponieważ wydaje się, że istnienie organizacji takich jak ZUS wspiera raczej tych, którzy wolą czerpać niż dokładać się.

Comments are closed.