Skąd wziąć fundusze

image Zaczynając działalność gospodarczą, należy zastanowić się skąd pozyskać fundusze na początek i rozwój. Otóż istnieje kilka możliwości zdobycia potrzebnych środków. Pierwszy z nich to wkład własny. I tutaj możesz zainwestować tyle ile posiadasz oraz nie będziesz z tego rozliczany. Rugi sposób jest pozyskanie dotacji na rozpoczęcie przedsięwzięcia. Dotację taką można pozyskać z Urzędu Pracy lub ze środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aby uzyskać takie wsparcie finansowe należy spełnić szereg warunków, o których trzeba dowiedzieć się w odpowiednim biurze. Z dotacji takiej musisz się rozliczyć i dotrzymać warunków prowadzenia działalności. W przeciwnym wypadku pieniądze będą do zwrotu wraz z odsetkami. Dotacja jest to bezzwrotne wsparcie finansowe obwarowane szczególnymi warunkami, które muszą być spełnione. No i ostatnia eska ratunku to kredyt. Tutaj należy liczyć się z tym, iż możemy go nie otrzymać poprzez odmowę banku lub w przypadku niepowodzenia istnieje ryzyko niemożliwości spłaty raty, co wiąże się z naliczaniem dodatkowych odsetek oraz z tym związanych nieprzyjemności.

Comments are closed.