Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Formą ryczałtową opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Opłacają go osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągające przychody z najmu, dzierżawy, jeśli umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej oraz duchowni. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności.
Stawki:
3% – handel, gastronomia
5,5% – działalność wytwórcza, budowlana
8,5% – od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.
17% – wynajem samochodów osobowych, usługi parkingowe
20% – wolne zawody. Wolny zawód to działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, oraz wiele innych, które są wymienione w ustawie.
Zasady jego opłacania reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Comments are closed.