Rejestrowanie działalności gospodarczej

image W momencie, kiedy napisaliśmy biznesplan i został zaakceptowany, pozyskaliśmy środki na naszą działalność gospodarczą, wiemy gdzie i w jaki sposób ma ona funkcjonować nie pozostało nam już nic innego jak rejestracja działalności gospodarczej. W tym celu należy udać się o Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy w celu dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. CEIDG. Wniosek możemy złożyć osobiście w urzędzie i tam go popisać. Wówczas po kilku minutach otrzymamy gotowy wpis o ewidencji działalności gospodarczej z datą rozpoczęcia działalności. Działalność możemy również zarejestrować drogą elektroniczną, po zalogowaniu się na stronie internetowej ceidg.gov.pl. Należy wypełnić wniosek on-line i złożyć popis elektroniczny. Można taki wniosek on-line złożyć bez popisu elektronicznego, jednak należy udać się o odpowiedniego urzędu i swój popis po wnioskiem złożyć. Wniosek taki możemy również pobrać ze strony internetowej i wysłać go przez pocztę jednak tu jest warunek, iż podpis po wnioskiem musi być podpisem potwierdzonym notarialnie.

Comments are closed.