Preferencyjny ZUS

image Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą, może płacić składki ZUS na zasadach preferencyjnych. A zatem przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo maksymalnie przez pierwsze pełne 24 miesiące opłacać składki na ZUS w preferencyjnych wysokościach, pod warunkiem, że w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Po zakończeniu okresu “małego ZUS-u” zobowiązani są opłacać składki w wysokości co najmniej minimalnych ogłoszonych przez ZUS. Prawo do preferencyjnych składek ZUS nie przysługuje wspólnikom spółek jawnych, komandytowych oraz wspólnikowi jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Comments are closed.