Podatek Vat

image Jeżeli jako przedsiębiorca zdecydujesz się lub musisz zarejestrować się, bo tego wymagają przyszli twoi kontrahenci jako podatnik VAT, wypełnij druk rejestracyjny VAT R, który możesz również złożyć w jednym okienku. Przy czym wcześniej musisz zapłacić opłatę skarbową. Opłatę tą wnosi się na rachunek urzędu gminy lub miasta odpowiedniego dla urzędu skarbowego, z którym będziemy się rozliczać z tytułu podatku VAT. Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Oprócz zgłoszenia do Urzędu Skarbowego musisz jeszcze przy składaniu druku CEIDG-1 dokonać jednocześnie zgłoszenia do ZUS, GUS. Za pomocą tego formularza zostaniesz zgłoszony do ZUS tylko jako tzw. płatnik składek, ty jednak musisz jeszcze zgłosić się do ZUS jako osoba ubezpieczona. Na zgłoszenie siebie jako osoby ubezpieczonej masz siedem dni od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Comments are closed.