Podatek należny i naliczony

image W momencie, kiedy zdecydujesz się być Vatowcem masz związek z podatkiem należnym i naliczonym. Podatek należny – to podatek, jaki doliczasz do kwoty netto sprzedawanych przez Ciebie produktów lub świadczonych przez Ciebie usług. Podatek ten obciąża twoich kontrahentów, jeżeli nie są Vatwcami, a twoim obowiązkiem jest jego wykazanie w deklaracji podatkowej i przekazanie do urzędu skarbowego. Podatek naliczony – to podatek VAT, który wliczony jest w cenę dokonywanych przez Ciebie zakupów. Podatek ten masz prawo wykazać w deklaracji podatkowej, jeżeli zakupy te są związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. W efekcie z urzędem skarbowym rozliczasz się tylko z różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Jeżeli wykazana w tej samej deklaracji podatkowej kwota podatku należnego jest większa od kwoty podatku naliczonego, różnicę między podatkami przekazujesz do urzędu skarbowego. Jeżeli zaś kwota podatku naliczonego jest większa od kwoty podatku należnego – możesz wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot tej nadwyżki.

Comments are closed.