Podatek liniowy -19%

Podatek liniowy – 19% pozbawia możliwości korzystania z wielu ulg, odliczeń oraz ze wspólnego rozliczania się z żoną lub z mężem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Można odliczać koszty uzyskania przychodów, odliczać straty z lat ubiegłych z tytułu prowadzonej działalności, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, może odliczyć składkę zdrowotną od podatku. Obowiązkowo przy rozliczaniu się podatkiem liniowym prowadzi się Księgę Przychodów i Rozchodów. Przy podatku liniowym już pierwsza złotówka jest opodatkowana, gdzie zupełnie inaczej jest przy opodatkowanie wg skali podatkowej, podatek opłaca się dopiero po osiągnieciu dochodów przewyższających 3091zł. Przy wyborze podatku liniowego niezależnie od wysokości dochodów – cały czas opłacasz podatek w wysokości 19%, który jest niezmienny. . Zeznanie podatkowe składa się przy wyborze podatku liniowego na formularzu PIT 36L. Do każdego z tych formularzy należy dołączyć PIT B.

Comments are closed.