Podatek

52Rozpatrując problematykę finansów, jednym z podstawowych zagadnień, jest kwestia podatku? Czym jest właściwie podatek? Jest to świadczenie ustalane przez państwo na mocy jego władczych uprawnień.  Jest on obowiązkowy i pobierany jest w celu realizacji zadań publicznych.

Charakteryzując podatek należy zwrócić uwagę na jego główne cechy, do których należą: bezzwrotność, powszechność, przymusowość oraz nieodpłatność. Jeśli chodzi zaś o ich podział, to można wyróżnić podatki bezpośrednie, do których należą podatek dochodowy (od osób fizycznych i od osób prawnych), gruntowy, czy spadkowy oraz podatki pośrednie, takie jak VAT i akcyza. Wszystkie rodzaje podatków pełni bardzo ważne funkcje w kraju. Przede wszystkim pełnią funkcję regulacyjną, czyli kształtują dochód i majątek podatników, fiskalną polegającą na pełnieniu odstawowej roli w zakresie konstruowania budżetu państwa, stymulacyjną, której zadaniem jest oddziaływać na tempo rozwoju jednostek i społeczeństwa, oraz informacyjną.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby skomentować.