Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej są tak zwane zasady ogólne, czyli podatek według stawki progresywnej. Oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych należy złożyć na druku CEIDG-1 w momencie rejestracji swojej działalności gospodarczej. Wybierając tą formę, podatek możesz opłacać wg skali podatkowej w wysokości 18% uzyskanych dochodów, a po przekroczeniu w ciągu roku 85 tys. zł dochodu w wysokości 32% lub podatkiem liniowym w wysokości 19%. Zasady opodatkowania tą formą podatkową reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewątpliwą zaletą tej metody i tej formy opodatkowania, jest opłacanie podatku od faktycznie uzyskanego dochodu, a nie jak to było w przypadku form zryczałtowanych, gdzie podatek płacony jest od uzyskanych przychodów z działalności gospodarczej. Dochód to przychody, jakie uzyskujesz ze sprzedaży swoich usług, produktów lub towarów pomniejszone o koszty prowadzonej przez ciebie działalności.

Comments are closed.