Obowiązek kasy fiskalnej

Zaczynając działalność gospodarczą musisz jeszcze dokonać zakupu kasy fiskalnej. Ale czy o razu musisz kupić kasę fiskalną, jeżeli nie to kiedy? Otóż przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak nie każdy od razu musi posiadać kasę fiskalną. Kasy fiskalnej nie muszą posiadać przedsiębiorcy, u których kwota obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła w ciągu roku kwoty 20000zł, wyjątkiem są przedsiębiorcy sprzedający towar z akcyzą np. alkohol, papierosy. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 złoty.

Comments are closed.