Negatywne wpływy deficytu budżetowego

Ogólnie rzecz ujmując, deficytem budżetowym nazywamy przewyższenie wydatków finansowych nad wpływami kapitałowymi do budżetu państwowego. Wiadomo, że to zjawisko nie może państwu przynieść korzyści, wręcz przeciwnie budzi wiele niepokoju i jest dla gospodarki bardzo niebezpieczny. Jednym słowem deficyt budżetowy to dług. Dług publiczny pogłębia się w zaskakującym tempie, szczególnie, gdy deficyty budżetowe kumulowały się przez kilka lat. Co powoduje deficyt budżetowy. Przede wszystkim załamanie gospodarki i zachwianie jej normalnej równowagi. W momencie, gdy przychód jest dużo niższy od wydatków rodzi się problem, który państwo stara się załagodzić zaciąganiem kolejnych długów w celu spłaty poprzednich. W takiej sytuacji kraj pogłębia się w swojej niedoli coraz bardziej, lecz często dzieje się tak, że jest to jedyne rozwiązanie.

Kredyty często zaciągane są w bankach krajowych, a co za tym idzie banki te mają coraz mniej pieniędzy nas to, by udzielać kredytów przeciętnym przedsiębiorstwom oraz osobom prywatnym. W konsekwencji tego cena waluty wzrasta, lecz to w znaczny sposób osłabia kondycje gospodarki. Deficyt budżetowy tworzy spiralę z której bardzo ciężko się wydostać, a łatwo w nią wpaść. Zawieranie kolejnych pożyczek w celu spłacania innych jest najgorszym sposobem ratowania gospodarki, niestety często tylko jedynym sposobem. Jak temu zaradzić? Unia Europejska dla swoich państw członkowskich poleciła „równoważenie finansów”, co to oznacza? Znaczy to, że państwo należące do Unii Europejskiej nie może przekroczyć deficytu równowartości trzech procent PKB tego kraju. Jeśli jednak zdarzy się tak, że kraj przekroczy ten próg natychmiastowo wszczynany jest program naprawy, jeśli jednak program naprawy nie powiedzie się, bądź nie zostanie zrealizowany oznacza to nałożenie wysokich kar przez Komisję Europejską. W takiej sytuacji kary są bardzo nie wskazane, a co więcej mogą przyczynić się do całkowitej klęski gospodarczej w danym kraju.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby skomentować.