Licencje

Niektóre działalności gospodarcze wymagają od przedsiębiorców posiadania licencji. Licencja ta pozwala na prowadzenie regulowanej odrębnymi przepisami działalności gospodarczej. Należą o nich podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego, wykonywanie przewozów kolejowych osób i rzeczy oraz udostępnianie przejazdów trakcyjnych. Również odrębnym przepisom polega prowadzenie agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowych, które organizują szkolenia la osób bezrobotnych ze środków publicznych. Licencje musi posiadać właściciel zarządzania nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomości. Licencję taką wydaje organ uprawniony o tego, jak również jest on odpowiedzialny za kontrolę takiej działalności. Posiadając taką licencję i prowadząc ten rodzaj działalności gospodarczej należy ściśle przestrzegać dotyczących przepisów. W przypadku nie przestrzegania obowiązujących normatyw, przedsiębiorca jest narażony na utratę licencji i co się z tym wiąże utratę uprawnień dom prowadzenia firmy.

Comments are closed.