Kto nie może płacić ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Przy wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć oświadczenie w Urzędzie Miasta lub Gminy o wyborze tej formy opodatkowania należy złożyć na druku CEIDG-1 w trakcie rejestracji działalności gospodarczej. Nie wszystkie rodzaje działalności mogą zostać objęte ryczałtem. Mówi o nich załącznik o ustawy i między innymi należą do nich np. prowadzenie aptek i lombardów, działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą wybrać również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli do tej pory osoby te lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres otwieranej działalności gospodarczej.

Comments are closed.