Kredyt towarowy

24Kredyt towarowy jest dedykowany tylko i wyłącznie dl przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarcza opartą na handlu. Taki rozdaj kredytu jest przypisywany bezpośrednio do kategorii kredytów dedykowanych dla inwestorów. Mimo to nie każdy z tego korzysta. Dlaczego? Ponieważ nie każdy może z tego skorzystać. Za finanse pobrane z takiego kredytu musimy kupić towary. Mogą to być półprodukty potrzebne do produkcji. To już nie leży w kwestii banku, tylko w kwestii samego kredytobiorcy, który inwestuje i stara się zarobić.

Wszystko jest pokazywane dla banku. To on decyduje, czy dany kredyt można przyznać i czy jest to oczywiście korzystne. Jeżeli inwestycja jest wzięta z kosmosu i nie ma racji bytu, to nie możemy się dziwić, że taki kredyt nie jest dla nas przyznany. Często tak jest. Wszystko musi być określone w biznesplanach oraz we wszelkich planach inwestora. Musi on je jedynie pokazać w dobrym świetle dla banku. W tej kwestii to nie jest takie proste, na jakie się wydaje.

Comments are closed.