Koszty firmy

Kiedy prowadzimy firmę, część kosztów jej prowadzenia możemy odzyskać w formie zwrotów VAT-u. Warunkiem tego jest dokładne ewidencjonowanie wydatków na ponoszonych na firmę – zbieranie faktur i dokumentów. Dzięki temu w rocznym rozliczeniu możemy otrzymać zwrot części poniesionych kosztów. Co może być wliczone do takich kosztów? Wszelkie przedmioty, których zakup jest niezbędny do prowadzenia działalności. Dobrym pomysłem na rozkręcenie biznesu jeśli nie dysponujemy znacznym kapitałem jest skorzystanie z dofinansowań przyznawanych przez najróżniejsze organizacje. Oprócz przyznanej puli pieniędzy na zakup niezbędnego wyposażenia firmy, będziemy mogli dodatkowo otrzymać zwrot za część poniesionych kosztów. Jeśli chcemy skorzystać z dofinansowania to pamiętajmy, że często jest ono obłożone warunkiem, że będziemy w stanie utrzymać firmę na rynku przez jakiś określony odcinek czasu – niekoniecznie jednak z zyskiem. Czy jest jednak sens zakładania firmy i otrzymywania na nią pieniędzy, skoro i tak nie przetrwa ona próby czasu? Na to muszą sobie odpowiedzieć ci, którzy przyznają takie środki.

Comments are closed.