Koncesje i zezwolenia

image Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej musisz się liczyć z tym, iż twoja firma będzie potrzebowała koncesji oraz zezwoleń wymaganych w niektórych rodzajach działalności. Koncesja, czy zezwolenie jest wymagana np. na sprzedaż alkoholi, usługi transportu osób, kantor. Koncesja jest to dokument wydawany przez organ koncesyjny, uprawnia o prowadzenia ściśle określonej działalności. Zezwolenie uprawnia do wykonania oznaczonej działalności na warunkach przewidzianych prawem. Aby taką koncesję lub zezwolenie uzyskać należy udać się o odpowiedniego urzędu, złożyć wniosek, uiścić opłatę i wówczas otrzymamy koncesję lub zezwolenie. Dokumenty te są wydawane na określony czas i przed upływem tego czasu procedurę należy powtórzyć. Jeżeli tego nie uczynimy nasza koncesja, bądź zezwolenie utraci ważność i wówczas nie możemy wykonywać świadczeń, czy sprzedawać produktów, które są opatrzone taką klauzulą. W przypadku nie dostosowania się o tego rodzaju zobowiązań, odpowiedni organ nałoży na nas karę finansową, która może być wysoka.

Comments are closed.