Kiedy musisz zostać Vatowcem

Vatowcem musisz zostać, kiedy zostaniesz zobligowany do tego przepisami ustawy czyli, gdy wartość obrotów roku przekroczy 150 000zł. Przedsiębiorca, może sam dokonać wyboru, czy chce się zarejestrować jako Vatowiec i jest to opłacalne w sytuacji, gdy:generowana jest zarówno sprzedaż, jak i koszty opodatkowane podatkiem VAT,współpracują z innymi VAT-owcami,firma więcej inwestuje niż zarabia,stawka VAT własnej sprzedaży jest niższa od stawki VAT od zakupów,świadczone są usługi poza granice Polski ze stawką NP. Oznacza to, że to zleceniodawca ma rozliczyć VAT, a nie polski przedsiębiorca. Sprzedawca wystawia faktury ze stawką „np” czyli nie podlega opodatkowaniu, co oznacza brak kwoty VAT dla urzędu skarbowego. Przedsiębiorca wystawia faktury sprzedażowe ze stawką „np” ma prawo do odliczenia VAT zawartego w fakturach zakupowych. Vatowcy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT 7 za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Comments are closed.