Archiwum kategorii: ‘pieniądze’

Deklaracje Zusowskie

Do ZUSu należy się zgłosić najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania działalności i wypełnić wnioski: ZUS ZUA – gdy opłacane będą zarówno składki ZUS jak i składki zdrowotne, ZUS ZZA – gdy opłacane będą wyłącznie składki zdrowotne.Przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do opłacania składek na ZUS w preferencyjnych wysokościach oraz po upływie pierwszych […]

Preferencyjny ZUS

Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą, może płacić składki ZUS na zasadach preferencyjnych. A zatem przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo maksymalnie przez pierwsze pełne 24 miesiące opłacać składki na ZUS w preferencyjnych wysokościach, pod warunkiem, że w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz nie […]

Obowiązek kasy fiskalnej

Zaczynając działalność gospodarczą musisz jeszcze dokonać zakupu kasy fiskalnej. Ale czy o razu musisz kupić kasę fiskalną, jeżeli nie to kiedy? Otóż przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak nie każdy od razu musi posiadać kasę fiskalną. Kasy […]

Podatek należny i naliczony

W momencie, kiedy zdecydujesz się być Vatowcem masz związek z podatkiem należnym i naliczonym. Podatek należny – to podatek, jaki doliczasz do kwoty netto sprzedawanych przez Ciebie produktów lub świadczonych przez Ciebie usług. Podatek ten obciąża twoich kontrahentów, jeżeli nie są Vatwcami, a twoim obowiązkiem jest jego wykazanie w deklaracji podatkowej i przekazanie do urzędu […]

Podatek Vat

Jeżeli jako przedsiębiorca zdecydujesz się lub musisz zarejestrować się, bo tego wymagają przyszli twoi kontrahenci jako podatnik VAT, wypełnij druk rejestracyjny VAT R, który możesz również złożyć w jednym okienku. Przy czym wcześniej musisz zapłacić opłatę skarbową. Opłatę tą wnosi się na rachunek urzędu gminy lub miasta odpowiedniego dla urzędu skarbowego, z którym będziemy się […]

Wady opodatkowania na zasadach ogólnych

Czy są jakieś wady tego opodatkowania, otóż są, wadą tej metody jest konieczność prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów (KPIR), w której zapisuje się chronologicznie w odpowiednich kolumnach wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty w danym miesiącu. Po zakończeniu miesiąca lub kwartału (w zależności czy wybierzesz formę rozliczeń miesięczną czy kwartalną) należy podsumować wartość przychodów […]

Karta podatkowa

CEIDG jest to wniosek rejestracyjny – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, składa się go w Urzędzie Miasta, bądź Gminy lub internetowo przez platformę umożliwiającą zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG musi być wypisany czytelnie bez skreśleń i poprawek. Zaczynając wypełnianie wniosku musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, co chcemy zrobić rozpocząć działalność, zmienić coś w istniejącej działalności, zawiesić lub […]