Archiwum kategorii: ‘fundusze’

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Formą ryczałtową opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Opłacają go osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągające przychody z najmu, dzierżawy, jeśli umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej oraz duchowni. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. Stawki: 3% – handel, gastronomia 5,5% – działalność wytwórcza, budowlana 8,5% […]

Pieczątka i rachunek bankowy

CEIDG jest to wniosek rejestracyjny – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, składa się go w Urzędzie Miasta, bądź Gminy lub internetowo przez platformę umożliwiającą zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG musi być wypisany czytelnie bez skreśleń i poprawek. Zaczynając wypełnianie wniosku musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, co chcemy zrobić rozpocząć działalność, zmienić coś w istniejącej działalności, zawiesić lub […]

Wniosek CEIDG

CEIDG jest to wniosek rejestracyjny – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, składa się go w Urzędzie Miasta, bądź Gminy lub internetowo przez platformę umożliwiającą zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG musi być wypisany czytelnie bez skreśleń i poprawek. Zaczynając wypełnianie wniosku musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, co chcemy zrobić rozpocząć działalność, zmienić coś w istniejącej działalności, zawiesić lub […]

Licencje

Niektóre działalności gospodarcze wymagają od przedsiębiorców posiadania licencji. Licencja ta pozwala na prowadzenie regulowanej odrębnymi przepisami działalności gospodarczej. Należą o nich podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego, wykonywanie przewozów kolejowych osób i rzeczy oraz udostępnianie przejazdów trakcyjnych. Również odrębnym przepisom polega prowadzenie agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowych, które organizują szkolenia la osób bezrobotnych ze środków publicznych. […]

Zasada jednego okienka przy rejestracji działalności gospodarczej

Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą możemy skorzystać z zasady działania jednego okienka. O 1 lipca 2011r w Urzędzie Miasta, czy Gminy obowiązuje zasada tzw. jednego okienka. Co to oznacza? Otóż oznacza to, iż w momencie rejestracji działalności gospodarczej po uzyskanie wpisu urząd przekazuje informacje o naszej firmie o Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego oszczędzając nam w […]

Co to jest biznesplan

Zaczynając działalność gospodarczą należy stworzyć biznesplan. Jest to dokument nie tylko potrzebny do rozpoczęcia własnego biznesu, ale również przy rozwoju firmy, w momencie starania się o kredyt bankowy lub inną formę wsparcia finansowego z różnych instytucji, np. Unia Europejska, Urząd Pracy, bądź Agencje Rozwoju Regionalnego. Tworzymy go w celu ustalenia i zdefiniowania przedsięwzięcia, o ustalenia […]

Koncesje i zezwolenia

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej musisz się liczyć z tym, iż twoja firma będzie potrzebowała koncesji oraz zezwoleń wymaganych w niektórych rodzajach działalności. Koncesja, czy zezwolenie jest wymagana np. na sprzedaż alkoholi, usługi transportu osób, kantor. Koncesja jest to dokument wydawany przez organ koncesyjny, uprawnia o prowadzenia ściśle określonej działalności. Zezwolenie uprawnia do wykonania […]