Archiwum kategorii: ‘banki’

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej są tak zwane zasady ogólne, czyli podatek według stawki progresywnej. Oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych należy złożyć na druku CEIDG-1 w momencie rejestracji swojej działalności gospodarczej. Wybierając tą formę, podatek możesz opłacać wg skali podatkowej w wysokości 18% uzyskanych dochodów, a po przekroczeniu w ciągu roku […]

Kto to jest przedsiębiorca

Rozpoczynając działalność gospodarczą zobowiązujemy się o tego, iż zapoznaliśmy się z ustawą. Podstawowym aktem prawnym regulującym podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze […]

Zakład Ubezpieczeń Socjalnych

Do ZUSu należy się zgłosić najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania działalności i wypełnić wnioski: ZUS ZUA – gdy opłacane będą zarówno składki ZUS jak i składki zdrowotne, ZUS ZZA – gdy opłacane będą wyłącznie składki zdrowotne.Przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do opłacania składek na ZUS w preferencyjnych wysokościach oraz po upływie pierwszych […]

Formy opodatkowania

CEIDG jest to wniosek rejestracyjny – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, składa się go w Urzędzie Miasta, bądź Gminy lub internetowo przez platformę umożliwiającą zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG musi być wypisany czytelnie bez skreśleń i poprawek. Zaczynając wypełnianie wniosku musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, co chcemy zrobić rozpocząć działalność, zmienić coś w istniejącej działalności, zawiesić lub […]

Jaką branżę wybrać

Często siedzisz w domu i chciałbyś mieć dostęp do swojego konta również w domu ? Nie ma problemu. Idziesz do swojego banku, prosisz o założenie konta w internecie i będziesz mógł od tej pory korzystać również w domu ze swojego konta. Założenie takiego konta w banku trwa ok 15 minut nawet krócej. A Ty będziesz […]

Konto internetowe

Często siedzisz w domu i chciałbyś mieć dostęp do swojego konta również w domu ? Nie ma problemu. Idziesz do swojego banku, prosisz o założenie konta w internecie i będziesz mógł od tej pory korzystać również w domu ze swojego konta. Założenie takiego konta w banku trwa ok 15 minut nawet krócej. A Ty będziesz […]

Skąd wziąć fundusze

Zaczynając działalność gospodarczą, należy zastanowić się skąd pozyskać fundusze na początek i rozwój. Otóż istnieje kilka możliwości zdobycia potrzebnych środków. Pierwszy z nich to wkład własny. I tutaj możesz zainwestować tyle ile posiadasz oraz nie będziesz z tego rozliczany. Rugi sposób jest pozyskanie dotacji na rozpoczęcie przedsięwzięcia. Dotację taką można pozyskać z Urzędu Pracy lub […]