Indywidualne konto emerytalne

Wiele osób, którym na sercu leży dostanie życie na emeryturze, powinno zwrócić uwagę na IKE. Indywidualne Konto Emerytalne funkcjonuje od 2004 roku i jest uregulowane ustawowo .Obok I filara w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i II Filara Funduszu Emerytalnego, jest dodatkowym zabezpieczeniem dla naszej emerytury, co więcej, jest dla nas bardzo korzystne pod względami podatkowymi.

Takie konto założyć można w wielu miejscach – w zakładzie ubezpieczeń na życie, w funduszu inwestycyjnym w wybranym banku, a także korzystając z pomocy specjalisty prowadzącego własną działalność maklerską.  Decyzja należy do na, jaką instytucję wybierzemy.

Do podstawowych zasad, które trzeba spełnić, by móc założyć takie konto należą przede wszystkim  ukończenie szesnastego roku życie, mieszkanie w Polsce i płacenie podatków dochodowych w naszym kraju. Oszczędności, które chcemy odkładać, muszą być wpłacanie tylko i wyłącznie na jedno konto IKE. Celem tego zabiegu jest zapobieganie nadużyciom finansowym, jako że konto IKE zwolnione jest z podatku od zysków kapitałowych. Inne zabezpieczenie dotyczy wysokości wpłacanej przez osobę sumy, która nie może przekraczać 150% średniego miesięcznego wynagrodzenia ustalanego przez instytucję. Jeśli chodzi zaś o minimalną kwotę, ustawa się do tego nie odnosi, więc ustalana jest ona każdorazowo przez instytucję, w której zakłada się IKE. Wypłat środków, które przez lata gromadzone są na koncie, następuje w wypadku nabycia przez podmiot praw emerytalnych (warunkiem jest wpłata na IKE środków przez co najmniej 5 lat), lub po przekroczeniu 60 roku życia. W przypadku, gdy ktoś chce wypłacić środki wcześnie, oczywiście ma do tego prawo, ale zostają one pomniejszone o wspomniany wyżej podatek od zysków kapitałowych, który wynosi 19%. Jest to swoistego rodzaju zabezpieczenie kredytu.  Środki, które mamy zgromadzone na funduszu, można przenieść również do innej instytucji, która realizuje IKE i tam kontynuować odkładanie funduszy na późniejsze lata .

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby skomentować.