Funkcje finansów publicznych

Finanse publiczne pełnią cztery podstawowe funkcje.

Pierwsza z nich, to funkcja alokacyjna lub rozdzielcza polegająca na gromadzeniu i odpowiednim wydatkowaniu zasobów pieniężnych. Podział taki następuje przy planowaniu budżetu krajowego, który określa, jakie środki mają finansować daną dziedzinę .

Druga funkcja jest to funkcja redystrybucyjna, która ma za zadanie rozdysponowanie istniejących już zasobów pieniężnych, czyli na wtórnym ich podziale. Funkcja ta ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczeństwa.

Kolejna funkcja nazywana jest stabilizacyjną. Jej cechą jest oddziaływanie na wszystkie procesy gospodarcze zachodzące w kraju w ten sposób, by nadać odpowiednie tempo wzrostu i  zabezpieczyć gospodarkę przez kryzysami.

Ostatnia funkcja jest to funkcja kontrolna. Polega ona na określeniu reguł kontrolowania wszystkich zjawisk finansowych zachodzących w gospodarce krajowej, przeciwdziałaniu nadużyciom o wyciąganiu wniosków z negatywnych zjawisk gospodarczych zaistniałych w przeszłości.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby skomentować.