Finanse publiczne, a prywatne

 

Czym tak naprawdę są finanse? To, że istnieje realne ich powiązanie z gospodarką i pieniędzmi, wydaje się oczywistością dla każdego, ale co to znaczy dokładnie, jaka jest ich definicja? Finanse jest to cały szereg procesów związanych właśnie z pieniędzmi, czyli gospodarka nimi. Będzie to zarówno gromadzenie środków pieniężnych, jak i obrót nimi, zarządzanie i ich rozdysponowanie. Ogólne rozumienie tej definicji możne uszczegółowić poprzez podzielenie finansów na prywatne i publiczne. Te pierwsze dotyczą osób prywatnych i prowadzonych przez nie przedsiębiorstw. Finanse publiczne zaś, związane są z gospodarką finansową prowadzoną przez państwo. Tego typu finanse mają charakter przymusowy i są realizowane jako konkretny instrument państwowy służący realizacji środków publicznych. Finanse publiczne państwa  działają w oparciu o ustawy prawne, są społecznie kontrolowane, dotyczą tworzenia budżetu państwowego, deficytu i długu publicznego. Ich skala jest nieporównywanie większa niż finansów prywatnych.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby skomentować.