Dawne zasady założenia własnego biznesu

Założenie własnego biznesu wcale nie jest trudne. Kierując się kilkoma podstawowymi, wskazywanymi przez przedsiębiorców krokami, może się wręcz okazać banalnie proste. Jednak nowe zasady są dużo bardziej skomplikowane niż stare, które można było opisać skrótowo w kilku prostych krokach.

Po pierwsze, przyszły właściciel firmy musiał wybrać odpowiedni PKD, czyli obszar działalności, w której będzie działał. Potem należało udać się do urzędu gminy, który zajmuje się ewidencjonowaniem działalności gospodarczej. W celu uzyskania wpisu do ksiąg należało wypełnić druk, który można było wcześniej pobrać z Internetu. W tym zgłoszeniu powinno było znajdować się oznaczenie przedsiębiorcy, jego numer PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania, adresu przedsiębiorcy, określenie  przedmiotu wykonywanej działalności (wspomniane PKD) oraz wskazanie daty określającej rozpoczęcie działalności. Można było równocześnie złożyć wniosek o nadanie numeru NIP i REGON.  Jeśli nie zrobiło się tego w urzędzie gminy, należało później udać się do właściwego urzędu statystycznego i tam poprosić o nadanie w/w numerów.

Kolejnym krokiem była wizyta w Urzędzie Skarbowym. Jeśli klient nie posiadał numeru NIP, musiał złożyć odpowiedni formularz. Jeśli go posiadał, wystarczyło dokonać tzw. zgłoszenia aktualizacyjnego. Kolejnym obligatoryjnym urzędem był Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  W ZUS – ie należało  uregulować wszystkie kwestie dotyczące ubezpieczenia siebie i ewentualnych pracowników.

Następnie należało udać się do banku i założyć konto bankowe. Niezbędne było również wyrobienie pieczątki , na której miały być widoczne wszystkie dane przedsiębiorcy – nazwa firmy (dane osoby fizycznej), dane teleadresowe, NIP i numer REGON.

Na koniec w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wymagane było uzyskanie koncesji oraz, w przypadku zatrudniania pracowników, powiadomienie na piśmie właściwego inspektora pracy z Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby skomentować.