Co to jest biznesplan

Zaczynając działalność gospodarczą należy stworzyć biznesplan. Jest to dokument nie tylko potrzebny do rozpoczęcia własnego biznesu, ale również przy rozwoju firmy, w momencie starania się o kredyt bankowy lub inną formę wsparcia finansowego z różnych instytucji, np. Unia Europejska, Urząd Pracy, bądź Agencje Rozwoju Regionalnego. Tworzymy go w celu ustalenia i zdefiniowania przedsięwzięcia, o ustalenia wartości firmy oraz oceny konkretnych projektów inwestycyjnych, a także marketingowych. Biznesplan opisuje krótko i długoterminowe przedsięwzięcia oferowane produkty lub usługi, analizę możliwości rynkowych oraz środków, które umożliwią doprowadzenie o celu założonego przedsięwzięcia. Biznesplan jest to określona struktura, którą należy stworzyć, aby osiągnąć cel. Jest to przeniesienie na papier w określonej formie tego co chcemy zrealizować z uwzględnieniem wstępnej analizy finansowej. Biznesplan nie jest trudny o sporządzenia, a osiągamy z tego masę korzyści, np. prezentacja firmy, poznanie słabości, szans i zagrożeń.

Comments are closed.