Akcyza

Rozpatrując problematykę podatków finansowych, trzeba zdefiniować sobie, czym jest akcyza. Jest to pośredni podatek nakładany przez państwo na wybrane wyroby konsumpcyjne o wysokiej wartości i akumulacji zysku, czyli dużej nadwyżce przychodów pochodzących ze sprzedaży nad kosztami produkcji danego dobra. Do najważniejszych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym zalicza się: napoje alkoholowe (piwo, wino i wyroby spirytusowe), wyroby tytoniowe (tytoń, papierosy, cygara i cygaretki), towary luksusowe (perfumy, samochody, luksusowe jachty) oraz produkty energetyczne (wszystkie wyroby, które służą celom grzewczym lub napędowym).

Stawki akcyzy mają różną wysokość, określaną bezpośrednio przez dane państwo – członka Unii Europejskiej.

Cechą charakterystyczną tego podatku jest jednofazowość, co znaczy, że akcyza uiszczana jest jednokrotnie. Pierwotnie uiszczana jest przez producenta lub importera, ostatecznie zaś doliczana zostaje do ceny towaru i obowiązek zapłaty jej, zostaje przeniesiony na konsumenta.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby skomentować.