Archive for Listopad 1st, 2016

Funkcje finansów publicznych

Finanse publiczne pełnią cztery podstawowe funkcje. Pierwsza z nich, to funkcja alokacyjna lub rozdzielcza polegająca na gromadzeniu i odpowiednim wydatkowaniu zasobów pieniężnych. Podział taki następuje przy planowaniu budżetu krajowego, który określa, jakie środki mają finansować daną dziedzinę . Druga funkcja jest to funkcja redystrybucyjna, która ma za zadanie rozdysponowanie istniejących już zasobów pieniężnych, czyli na […]