Archiwum miesiąca Listopad, 2016

Rodowód finansów

Słowo finanse pochodzi od  łacińskiego czasownika finire, oznaczającego kończyć się, zakończyć i ma swój rodowód w starożytnym Rzymie. Już wtedy jego obywatele doszli do wniosku, że każda akcja, czy działanie ma na celu przyniesienie zysków. Dlatego wraz z biegiem czasu, jako finanse zaczęto określać każdorazową czynność przeprowadzaną z użyciem pieniędzy – zarówno sprzedaż, jak i […]

Funkcje finansów publicznych

Finanse publiczne pełnią cztery podstawowe funkcje. Pierwsza z nich, to funkcja alokacyjna lub rozdzielcza polegająca na gromadzeniu i odpowiednim wydatkowaniu zasobów pieniężnych. Podział taki następuje przy planowaniu budżetu krajowego, który określa, jakie środki mają finansować daną dziedzinę . Druga funkcja jest to funkcja redystrybucyjna, która ma za zadanie rozdysponowanie istniejących już zasobów pieniężnych, czyli na […]