Archiwum miesiąca Wrzesień, 2016

Podatek VAT

Przy omawianiu problematyki finansów, jednym z podstawowych zagadnień jest podatek i jego rodzaje.  Jednym z podatków o którym słyszymy codziennie w telewizji, jest podatek VAT. Wiele osób jednak nie wie, co kryje się pod tą nazwą. VAT (z języka angielskiego podatek od wartości dodanej) jest to podatek od wartości towarów i usług. Jest to tzw. […]

Akcyza

Rozpatrując problematykę podatków finansowych, trzeba zdefiniować sobie, czym jest akcyza. Jest to pośredni podatek nakładany przez państwo na wybrane wyroby konsumpcyjne o wysokiej wartości i akumulacji zysku, czyli dużej nadwyżce przychodów pochodzących ze sprzedaży nad kosztami produkcji danego dobra. Do najważniejszych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym zalicza się: napoje alkoholowe (piwo, wino i wyroby spirytusowe), wyroby […]

Finanse publiczne, a prywatne

  Czym tak naprawdę są finanse? To, że istnieje realne ich powiązanie z gospodarką i pieniędzmi, wydaje się oczywistością dla każdego, ale co to znaczy dokładnie, jaka jest ich definicja? Finanse jest to cały szereg procesów związanych właśnie z pieniędzmi, czyli gospodarka nimi. Będzie to zarówno gromadzenie środków pieniężnych, jak i obrót nimi, zarządzanie i […]