Archiwum miesiąca Marzec, 2015

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej są tak zwane zasady ogólne, czyli podatek według stawki progresywnej. Oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych należy złożyć na druku CEIDG-1 w momencie rejestracji swojej działalności gospodarczej. Wybierając tą formę, podatek możesz opłacać wg skali podatkowej w wysokości 18% uzyskanych dochodów, a po przekroczeniu w ciągu roku […]

Kto to jest przedsiębiorca

Rozpoczynając działalność gospodarczą zobowiązujemy się o tego, iż zapoznaliśmy się z ustawą. Podstawowym aktem prawnym regulującym podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze […]

Deklaracje Zusowskie

Do ZUSu należy się zgłosić najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania działalności i wypełnić wnioski: ZUS ZUA – gdy opłacane będą zarówno składki ZUS jak i składki zdrowotne, ZUS ZZA – gdy opłacane będą wyłącznie składki zdrowotne.Przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do opłacania składek na ZUS w preferencyjnych wysokościach oraz po upływie pierwszych […]

Kto nie może płacić ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Przy wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć oświadczenie w Urzędzie Miasta lub Gminy o wyborze tej formy opodatkowania należy złożyć na druku CEIDG-1 w trakcie rejestracji działalności gospodarczej. Nie wszystkie rodzaje działalności mogą zostać objęte ryczałtem. Mówi o nich załącznik o ustawy i między innymi należą do nich np. prowadzenie aptek i lombardów, działalność […]

Preferencyjny ZUS

Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą, może płacić składki ZUS na zasadach preferencyjnych. A zatem przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo maksymalnie przez pierwsze pełne 24 miesiące opłacać składki na ZUS w preferencyjnych wysokościach, pod warunkiem, że w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz nie […]

Obowiązek kasy fiskalnej

Zaczynając działalność gospodarczą musisz jeszcze dokonać zakupu kasy fiskalnej. Ale czy o razu musisz kupić kasę fiskalną, jeżeli nie to kiedy? Otóż przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak nie każdy od razu musi posiadać kasę fiskalną. Kasy […]

Zakład Ubezpieczeń Socjalnych

Do ZUSu należy się zgłosić najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania działalności i wypełnić wnioski: ZUS ZUA – gdy opłacane będą zarówno składki ZUS jak i składki zdrowotne, ZUS ZZA – gdy opłacane będą wyłącznie składki zdrowotne.Przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do opłacania składek na ZUS w preferencyjnych wysokościach oraz po upływie pierwszych […]