Archiwum miesiąca Luty, 2015

Formy opodatkowania

CEIDG jest to wniosek rejestracyjny – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, składa się go w Urzędzie Miasta, bądź Gminy lub internetowo przez platformę umożliwiającą zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG musi być wypisany czytelnie bez skreśleń i poprawek. Zaczynając wypełnianie wniosku musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, co chcemy zrobić rozpocząć działalność, zmienić coś w istniejącej działalności, zawiesić lub […]

Pieczątka i rachunek bankowy

CEIDG jest to wniosek rejestracyjny – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, składa się go w Urzędzie Miasta, bądź Gminy lub internetowo przez platformę umożliwiającą zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG musi być wypisany czytelnie bez skreśleń i poprawek. Zaczynając wypełnianie wniosku musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, co chcemy zrobić rozpocząć działalność, zmienić coś w istniejącej działalności, zawiesić lub […]

Karta podatkowa

CEIDG jest to wniosek rejestracyjny – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, składa się go w Urzędzie Miasta, bądź Gminy lub internetowo przez platformę umożliwiającą zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG musi być wypisany czytelnie bez skreśleń i poprawek. Zaczynając wypełnianie wniosku musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, co chcemy zrobić rozpocząć działalność, zmienić coś w istniejącej działalności, zawiesić lub […]

Wniosek CEIDG

CEIDG jest to wniosek rejestracyjny – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, składa się go w Urzędzie Miasta, bądź Gminy lub internetowo przez platformę umożliwiającą zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG musi być wypisany czytelnie bez skreśleń i poprawek. Zaczynając wypełnianie wniosku musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, co chcemy zrobić rozpocząć działalność, zmienić coś w istniejącej działalności, zawiesić lub […]

Rejestrowanie działalności gospodarczej

W momencie, kiedy napisaliśmy biznesplan i został zaakceptowany, pozyskaliśmy środki na naszą działalność gospodarczą, wiemy gdzie i w jaki sposób ma ona funkcjonować nie pozostało nam już nic innego jak rejestracja działalności gospodarczej. W tym celu należy udać się o Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy w celu dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o […]

Licencje

Niektóre działalności gospodarcze wymagają od przedsiębiorców posiadania licencji. Licencja ta pozwala na prowadzenie regulowanej odrębnymi przepisami działalności gospodarczej. Należą o nich podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego, wykonywanie przewozów kolejowych osób i rzeczy oraz udostępnianie przejazdów trakcyjnych. Również odrębnym przepisom polega prowadzenie agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowych, które organizują szkolenia la osób bezrobotnych ze środków publicznych. […]

Zasada jednego okienka przy rejestracji działalności gospodarczej

Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą możemy skorzystać z zasady działania jednego okienka. O 1 lipca 2011r w Urzędzie Miasta, czy Gminy obowiązuje zasada tzw. jednego okienka. Co to oznacza? Otóż oznacza to, iż w momencie rejestracji działalności gospodarczej po uzyskanie wpisu urząd przekazuje informacje o naszej firmie o Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego oszczędzając nam w […]